ΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

 


 

ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΣΗ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ5

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (Επίστρωση θερμομονωτικών πλακών-προετοιμασία για αφρομπετόν με ρήσεις)


 

ΛΑΜΑΚΙ-ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ4

ΛΑΜΑΚΙ-ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ


 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ1

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ3

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ (Penetron-Penecoat Elastic)

 


 

Μόνωση Πισίνας, Προεργασία

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

 


 

Μεμβράνη Στεγανοποίησης PVC

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC

 


 

5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

 


 

ΩΡΟΠΟΣ   PVC 005

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Αυγουλιέρα)

 


 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ5

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ