ΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

 


 

ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΣΗ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ5
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (Επίστρωση θερμομονωτικών πλακών-προετοιμασία για αφρομπετόν με ρήσεις)

 

ΛΑΜΑΚΙ-ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ4
ΛΑΜΑΚΙ-ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ

 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ1
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ3
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ (Penetron-Penecoat Elastic)

 


 

Μόνωση Πισίνας, Προεργασία
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

 


 

Μεμβράνη Στεγανοποίησης PVC
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC

 


 

5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

 


 

ΩΡΟΠΟΣ   PVC 005
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Αυγουλιέρα)

 


 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ5
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ